Posts belonging to Category Naujienos

Teminiais seminarai 2017

Informuojame, kad gruodžio mėn. vyks seminarai su auditoriumi Artūru Kapitanovu.Tema: “VAS ir pelno mokesčių pasikeitimai teikiant ataskaitas už 2017 metus bei 2018 metais planuojami mokesčių pasikeitimai” Laikas: Kaune -gruodžio 6 d., Vilniuje – gruodžio 7 d.
Registruokitės.
Registracija nuo 8:45, pradžia 9:00. Trukmė apie 4,5 val.
Informacija apie seminaro vietą bus pateikta elektroniniu paštu [...]

Ruošiamės seminarui ir VNS 2016

Informuojame, kad seminaras su auditoriumi Artūru Kapitanovu “Mokesčių naujovės ir 2016 finansinės atskaitomybės paruošimas” bei Visuotinis narių susirinkimas vyks Kaune balandžio 6 dieną.
Registracija nuo 8:45, pradžia 9:00
Darbotvarkė
1-a dalis 9:00-10:20
Pertrauka 10:20-10:35
2-a dalis 10:35-12:00
Pietūs 12:00-12:40
3- dalis 12:40-14:00
Pertrauka 14:00-14:15
NBA susirinkimas nuo 14:15

Įvyko NBA VNS 2015 m.

2016 m. vasario 23 d. įvyko NBA VNS.
Susirinkimo metu priimti tokie sprendimai:
1) Priimtas sprendimas nuo 2016 m. nustatyti 20 EUR stojamąjį mokestį.
2) Priimtas sprendimas 2016 m. nario mokestį nustatyti 20 EUR.
3) Nario mokesčių sumokėjimo terminas – 2016 m. gegužės 25 d.

Visa įmonės buhalterija VMI duombazėje arba kas per keiksmažodis yra SAF-T

Papildoma informacija kituose šaltinuose:

AAMA – 1 dalis
AAMA – 2 dalis
Mokesčių sufleris
Prezentacija

Daugiau informacijos apie i.MAS

Išmanioji sistema pradedama kurti nuo PVM administravimą gerinančių priemonių
2015 m. kovo 16 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad šiandien Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime protokoliniu nutarimu VMI pavesta pradėti kurti ir diegti Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS). Iki 2016 metų spalio mėnesio VMI įpareigota sukurti ir įdiegti 3 iš 7 i.MAS posistemių: Sąskaitų faktūrų (i.SAF), Važtaraščių (i.VAZ), Analizės, modeliavimo ir rizikų valdymo centro (i.MAMC).

„Pirmiausia VMI pradės kurti ir diegti i.SAF ir i.VAZ posistemius, kurie bus diegiami perimant ir gerąją Estijos mokesčių administratoriaus praktiką, siekiant sumažinti ūkinių operacijų neapskaitymo mastą bei sumažinant fiktyvių operacijų skaičių. Manome, kad tai sumažins pridėtinės vertės mokesčio nemokėjimą“, – pažymi VMI laikinas viršininkas Dainoras Bradauskas.

Iš viso i.MAS projektas apimta 7 posistemes:

Sąskaitų faktūrų posistemis (i.SAF);

Važtaraščių posistemis (i.VAZ);

Analizės, modeliavimo ir rizikų valdymo centras (i.MAMC);

Elektroninių kasos aparatų posistemis (i.EKA);

Standartinės audito duomenų rinkmenos posistemis (i.SAF-T);

Nuolatinės kontrolės posistemis (i.KON);

Apskaitos smulkiam verslui posistemis (i.APS).

Pažymėtina, kad i.MAS koncepcijos projektas ir i.MAS galimybių studijos rezultatai jau buvo pristatyti Investuotojų forumui, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos verslo konfederacijai, Lietuvos prekybos įmonių asociacijai, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijai, Kasos aparatų gamintojų, importuotojų ir aptarnaujančių įmonių asociacijai, taip pat Ūkio ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Tiek nurodytos asocijuotos verslo struktūros, tiek valstybės institucijos palankiai vertino mokesčių administratoriaus iniciatyvą dėl numatomos i.MAS diegimo ir veikimo.