Skelbiamas Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas

Gerbiami Asociacijos nariai,
Skelbiamas Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
Vasario 18 diena, dalyvių registracija 14:00-14:30, pradžia 14:30, Vieta – Vilnius,
Primenu: kvorumas pagal NBA įstatus – 1/10 narių ( šiuo metu Asociacijoje yra 135 nariai).
NBA 2009 metų finansiniai duomenys bus pateikti nariams prieš susirinkimą susipažinimui.
Dienotvarkės klausimai.
1. Asociacijos metinis pranešimas apie 2009 m. veiklą.
2. 2009 m. finansinių duomenų pateikimas.
3. Asociacijos [...]