Articles from Vasaris 2011Atnaujintas “Medžiagų” skyrius

Medžiagų skyrius papildytas VMI medžiaga: PVM. Paslaugų suteikimo vietos nustatymas 2011.

Straipsniai NBA nariams. FR0471 pildymo problemos ir PMĮ pakeitimai nuo 2011 m.

2011 m. vasario 24 d. NBA nariai gavo straipsnius el. paštu:
1. PMĮ pakeitimai taikomi atgalinė data, ir 2011 m. naujovės
Straipsnis skelbtas laikraštyje AAMA 2011-01-03, Nr. 1(625)
2. Rūpesčiai ir dvejonės, kaip teisingai užpildyti FR0471 pažymą
Straipsnis skelbtas laikraštyje AAMA 2011-01-24, Nr. 4(628)

Straipniai NBA nariams. “Menamos palūkanos apskaitoje” ir “Grąžintina išperkamoji nuoma”.

2011 m. vasario 17 d. NBA nariai gavo Regvitos Rintautės straipsnius el. paštu.
1. Menamų palūkanų įvertinimas bei registravimas apskaitoje, kai įmonė suteikia neprocentinę ar lengvatinę paskolą
Straipsnis skelbtas laikraštyje AAMA 2009-07-27, Nr. 28(556)
2. Grąžintinos išperkamosios nuomos apskaitos ypatumai
Straipsnis skelbtas laikraštyje AAMA 2010-11-08, Nr. 42(618)

2011 m. kovo 4 d.: VNS derinamas su seminaru “Svarbiausios PVM įstatymo nuostatos ir jų pakeitimai nuo 2011 m.”

Nariai jau gavo informaciją ir registruojasi į Visuotinį narių susirinkimą ir seminarą, kuris vyks 2011 m. kovo 4 d.