Articles from Lapkritis 2012Atnaujintas “Medžiagų” skyrius 2012-11-21

Medžiagų” skyrius papildytas V.Volk paruošta pagalbine formos FR0781 lentelė, kuri padės buhalteriams greičiau bei lengviau užpildyti naująją FR0781 formą, kurią kurdami VMI specialistai nepatingėjo palikti daugybę klaidelių. Plačiau apie tai gerbiamo V.Volk parengtame straipsnyje Mokesčių gražinimas ir įskaitymas naujoje FR0781 formoje .
Taip pat įžvalgusis V.Volk straipsnyje ” GPM, kaupimo principas ir FR0471 ” perspėja mus [...]

NBA atstovai dalyvavo Alytaus regiono buhalterių asociacijos penkerių metų jubiliejuje.

Nuoširdžiai sveikiname Alytaus regiono buhalterių asociaciją sulaukus penkerių metų jubiliejaus. Ta proga vykusioje konferencijoje dalyvauti buvo pakviestas ir NBA vadovas Arturas Tankevičius.
Konferecijoje da­ly­vavo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Jur­gis Kras­nic­kas ir vi­ce­me­rė Dan­guo­lė Juo­za­pa­vi­čie­nė, bi­čiu­liai iš Len­ki­jos bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jos Su­val­kų sky­riaus, Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Dauk­šys, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė doc. Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, VMI Aly­taus po­sky­rio ve­dė­jas [...]