Articles from Vasaris 2013Įvyko NBA VNS 2012

2013 02 22 įvyko NBA VNS.
Susirinkimo metų priimti tokie sprendimai:
1) Paliktas galioji 2012 m. sprendimas dėl 40 Lt stojamo +60 Lt nario mokesčio – šie mokesčiai galioja ir 2013 m.
2) Priimtas sprendimas atleisti nuo nario ar stojamojo mokesčio ir atstatyti narystė tiems asmenims, kurie mokėjo mokesčius per Snoro banką (Lietuvos bankas šių lėšų negrąžino), [...]

Naujienos ir VNS 2013

Pagal Asociacijos įstatus nesumokėjus nario mokesčio per tris mėn. nuo visuotinio asociacijos susirinkimo , narystė asociacijoje yra panaikinama.
2012 metų ataskaitinis susirinkimas vyks 2013 02 22
2011 metų ataskaitinis susirinkimas vyko 2012 02 10.Nario mokestis turėjo būti sumokėtas iki 2012 05 11.
Nustačius nario mokestį, labai prašome mokėti laiku.
Gegužės – rugpjūčio mėn. planuojami seminarai (Vilnius, kaunas, Klaipėda) [...]