Articles from Balandis 2015Įvyko NBA VNS 2014

2015 m. balandžio 23 d. įvyko NBA VNS.
Susirinkimo metu priimti tokie sprendimai:
1) Priimtas sprendimas nuo 2015 m. nustatyti 15 EUR stojamąjį mokestį.
2) Priimtas sprendimas 2015 m. nario mokestį nustatyti 20 EUR.
3) Nario mokesčių sumokėjimo terminas – 2015 m. liepos 25 d.