Articles from Balandis 2018NBA naujų narių registracijos forma 2018

Gerbiami nariai, NBA Visuotinio narių susirinkimo sprendimu patvirtintas 2018m. stojamasis mokestis – 20 EUR, nario mokestis 2018 metams – 30 EUR.
Asociacijos įstatai.
NBA garbės kodeksas.
NBA narių registracijos forma.
Loading…