Straipsniai NBA nariams. FR0471 pildymo problemos ir PMĮ pakeitimai nuo 2011 m.

2011 m. vasario 24 d. NBA nariai gavo straipsnius el. paštu:

1. PMĮ pakeitimai taikomi atgalinė data, ir 2011 m. naujovės
Straipsnis skelbtas laikraštyje AAMA 2011-01-03, Nr. 1(625)

2. Rūpesčiai ir dvejonės, kaip teisingai užpildyti FR0471 pažymą
Straipsnis skelbtas laikraštyje AAMA 2011-01-24, Nr. 4(628)

Parašykite atsakymą

*