Skelbiamas Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas

Gerbiami Asociacijos nariai,

Skelbiamas Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
Vasario 18 diena, dalyvių registracija 14:00-14:30, pradžia 14:30, Vieta – Vilnius,
Primenu: kvorumas pagal NBA įstatus – 1/10 narių ( šiuo metu Asociacijoje yra 135 nariai).
NBA 2009 metų finansiniai duomenys bus pateikti nariams prieš susirinkimą susipažinimui.

Dienotvarkės klausimai.
1. Asociacijos metinis pranešimas apie 2009 m. veiklą.
2. 2009 m. finansinių duomenų pateikimas.
3. Asociacijos įstatų pakeitimų svarstymas.
4. Nario ir stojamojo mokesčio 2010 metams nustatymas
5. Kiti klausimai.

Primenu: asmens dokumentas būtinas, dalyvauja tik Asociacijos nariai, nariai- juridiniai asmenys (įmonės) privalo pateikti įgaliojimą, kuriame nurodytas jas atstovaujantis asmuo.

Parašykite atsakymą

*