Mokesčių srauto nuolaidos NBA nariams

UAB “Mokesčių srautas” suteikė NBA nariams 30 proc. nuolaidą visiems jų organizuojamiems vienos dienos seminarams iki 2013-10-01.
Kviečiame pasinaudoti nuolaida :)
Tvarka lieka ta pati:
1.Norintis gauti nuolaidą narys kreipiasi į NBA el. paštu, nurodydamas kokiame seminare pageidauja dalyvauti bei nurodo savo ar savo įmonės rekvizitus ( sąskaitas išrašyti).
2. Asociacijos vadovas nusiunčia patvirtinimą dėl narystės seminaro rengėjams.
3. Sąskaitų išrašymo, seminaro vietos ir laiko bei kiti klausimai sprendžiami Asociacijos nariams tiesiogiai bendraujant su seminarų organizatoriais.

Parašykite atsakymą

*