Visa įmonės buhalterija VMI duombazėje arba kas per keiksmažodis yra SAF-T

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 5 dalį Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. Minėta įstatymo nuostata įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-07-01 nutarimu Nr. 699 patvirtino Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašą, kuriuo nustatė buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarką ir atvejus.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė ir 2015-07-21 viršininko įsakymu Nr. VA-49 patvirtino Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašą. Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninę specifikaciją ir techninių reikalavimų aprašas parengtas remiantis kitų ES šalių praktika bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarnybų rekomendacijomis.

Daugiau informacijos Finansų ministerijos pranešime.
Papildoma informacija kituose šaltinuose:

AAMA – 1 dalis
AAMA – 2 dalis
Mokesčių sufleris
Prezentacija

null Turėsime tokį vaistą nuo visų mokesčių nemokėjimo ligų.

Daugiau informacijos apie i.MAS.

Parašykite atsakymą

*